Soort_-_Graniet

Graniet

De grote groep van de granieten omvat magmatische gesteenten gevormd door afkoeling van magma diep in de aardkorst.

Het uiterlijk is meestal gespikkeld.
Graniet omvat ook metamorfe gesteenten, gevormd door omvorming onder hoge druk van magmatische gesteenten bij bijvoorbeeld gebergtevorming.
Kenmerkend voor graniet van metamorfe oorsprong is het unieke kleurenspel met gevlamde structuren in verschillende kleuren, waardoor elke tegel, elke plaat uniek is.

Graniet is gekend voor zijn uitstekende technische eigenschappen.